Wachttijd

Omdat onze wachttijden vaak veranderen kunt u bij vragen over de wachttijden contact opnemen via info@pvst.nl. 
Update januari 2024.

Tarieven 2024

Seksuoloog/Psychotraumatoloog
Monique Peters 

Seksuologische hulpverlening wordt door de zorgverzekeraars in sommige gevallen vergoed. Dit hangt af van uw (aanvullende) verzekering.
Indien de zorgverzekering niet vergoedt bedraagt het tarief per consult van 45 minuten €93,00.

Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het consult in rekening gebracht. (De zorgverzekeraar vergoedt dit niet).

Psycholoog-seksuologen
Josette van Luytelaar en Sandra Hock-Sijbers

Afhankelijk van de aard van uw klachten (nl. als er sprake is van een vermoeden van een DSM-5 stoornis en op verwijzing van uw huisarts) heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel consulten er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u per kalenderjaar eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2023 is het eigen risico €385,00 per persoon per kalenderjaar. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Indien de problematiek niet onder de vergoeding valt, is het tarief €93,00 per consult van 45 minuten bij Sandra en het NZA-tarief bij Josette. Dit laatste kan nagevraagd worden bij Josette.

Bij verhindering dient een afspraak met de (psycholoog-)seksuologen uiterlijk 48 uur van te voren te worden afgezegd.
Ook in het weekeinde kunt u het antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen.
Zegt u af binnen minder dan 48 uur of komt u niet zonder bericht, dan wordt het volledige consult bij uzelf in rekening gebracht (omdat de zorgverzekeraar dit niet vergoedt).

Arts-seksuoloog
Renee Steinmann
Op dit moment wordt de arts-seksuoloog nog niet vergoedt. 
Het tarief bedraagt €93,- per consult van 45 minuten. 
Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het consult in rekening gebracht. 

Bekkenfysiotherapeuten
Hélène Hoefnagels
Bekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt met fysiotherapie in het pakket.
U kunt op verwijzing van uw huisarts of specialist maar óók zonder verwijzing bij de bekkenfysiotherapeut terecht.
Indien u geen aanvullende verzekering heeft, wordt €47,50 per consult van 30 minuten in rekening gebracht.

Bij verhindering voor een consult bekkenfysiotherapie dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt het consult in rekening gebracht.

Consulent seksuele gezondheid 
Nick Hoeken
De consulent wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. U heeft dan ook niet een doorverwijzing nodig van uw huisarts. 
Het tarief bedraagt 75,- euro per consult van 45-60minuten. 
Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het consult in rekening gebracht. 

Huisartsen 
Anne Vervoort
De consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U heeft dan ook niet een doorverwijzing nodig van uw huisarts. 
Het tarief bedraagt 65,- euro per consult van 45minuten. 
Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het consult in rekening gebracht. 

Disclaimer: Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend

Klachten

Heeft u klachten over medewerkers van onze praktijk? In een goed gesprek zijn de meeste zaken op te lossen.
Mocht een gesprek geen bevredigend resultaat bieden, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij onze interne Klachtencommissie. Dit kan via info@pvst.nl met als onderwerp “klachtencommissie”.  
Mocht dit ook nog geen bevredigend resultaat bieden, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging.
Hieronder volgt een verdere uitleg van de klachten regeling en vervolgens per hulpverlener de instantie bij wie u met uw klacht naar toe kan. 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leggen wij kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij u aan om gratis contact op te nemen met een van onze beroepsverenigingen. 

Geschilleninstantie
Het staat u vrij u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten.

Onze therapeuten zijn bij erkende geschilleninstanties aangesloten. De geschilleninstanties zijn gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van de geschilleninstanties te vinden verder op deze pagina. 

Contact
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de onderstaande beroepsverenigingen te zien achter de naam van de therapeut. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Voor Sandra Hock-Sijbers:
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS
Het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)

Voor Hélène Hoefnagels:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Voor Nick Hoeken: 
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS
Deze geschillencommissie verloopt via P3NL, klik voor informatie

Voor Josette van Luytelaar:
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Voor Monique Peters:
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. (NIBIG)
Als Psychomotorisch Therapeut: De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
& Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Voor Renee Steinmann: 
Geschillencommissie P3NL

Links

Voor Professionals 

Seksuologie

Nederlandse vereniging voor Seksuologie (NVVS) – Wetenschappelijk vereniging voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met seksuologie.
Rutgers – Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, doet onderzoek, ontwikkelt voorlichtingsprogramma’s en heeft een eigen informatiecentrum op het gebied van seksualiteit.

Bekkenfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie.nl – Veel informatie over de bekkenbodem is te vinden op de site www.Bekkenfysiotherapie.nl.
Beroepsvereniging voor Bekkenfysiotherapeuten – Hier vind je meer informatie over bekkenfysiotherapie en adressen van bekkenfysiotherapeuten.

Voor Algemeen Publiek
Seksualiteit.nl – Seksualiteit.nl is de website voor betrouwbare informatie over relaties en seksualiteit.
Zininseks – Deze website is bedoeld voor iedereen die de laatste (wetenschappelijke) inzichten wil weten over zin in seks bij vrouwen en hoe dit werkt.
Informatie over erectiestoornis – Infomatie over erectiestoornis en contact met lotgenoten.
Sense – Sense is het centrum voor seksuele gezondheid bij jongeren. Je kunt er- als je wilt anoniem – terecht met vragen over geslachtsziekten (soa/ aids), zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit.
boekenoverseks.nl – Een uitgebreide lijst met boeken over verschillende thema’s binnen de seksualiteit. 

Voor jongeren onder de 25 jaar
Wij werken nauw samen met GGD Gelderland-Zuid. Voor jongeren onder de 25 jaar met vragen rond seksualiteit kun je terecht bij het GGD sense spreekuur: https://ggdgelderlandzuid.nl/seksuelegezondheid/seksualiteit/vragen-over-seks-sense/ 
​Helpwanted.nl – Advies bij online seksueel misbruik 

Printbare Folder

Hier vindt u onze printbare folder.