Impressum

Copyright
Alle materialen op de www.pvst.nl website, inclusief en zonder limitatie, tekst, logo’s, iconen, foto’s, video’s, tekeningen, is copyright materiaal van de Praktijk voor Seksuologische Therapie(de PVST), tenzij anders vermeld.
Het gebruik van deze materialen voor niet commercieel gebruik is alleen toegestaan met toestemming van de PVST. Commercieel gebruik en het verveelvoudigen op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëen van het materiaal is alleen toegestaan met toestemming van de PVST. 
Links naar externe websites zijn gemaakt voor gebruiksgemak. PVST heeft geen controle over deze websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid ervan.

Copyright tussenbeelden op de home-pagina zijn beelden van: www.pexels.com 
– Foto 1 met therapeut en cliënt tegenover elkaar is van Cottonbro
– Foto 2 met therapeut en cliënt op bank is van Alex Green
– Foto 3 met cliënten op bank is van Cottonbro

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: pvst.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de PVST zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de PVST niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De PVST garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De PVST wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer pvst.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. De PVST aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de PVST niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

De PVST behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De PVST behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen. 
Wij vragen u om:
Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven via info@pvst.nl.