Klachten

​Heeft u klachten over medewerkers van onze praktijk? In een goed gesprek zijn de meeste zaken op te lossen.
Mocht een gesprek geen bevredigend resultaat bieden, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij onze interne Klachtencommissie. Dit kan via info@pvst.nl met als onderwerp “klachtencommissie”.  
Mocht dit ook nog geen bevredigend resultaat bieden, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging.
Hieronder volgt een verdere uitleg van de klachten regeling en vervolgens per hulpverlener de instantie bij wie u met uw klacht naar toe kan. 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leggen wij kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij u aan om gratis contact op te nemen met een van onze beroepsverenigingen. 

​Geschilleninstantie
Het staat u vrij u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten.

Onze therapeuten zijn bij erkende geschilleninstanties aangesloten. De geschilleninstanties zijn gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van de geschilleninstanties te vinden verder op deze pagina. 

Contact
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de onderstaande beroepsverenigingen te zien achter de naam van de therapeut. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Voor Sandra Hock-Sijbers:
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS
Het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)

Voor Hélène Hoefnagels:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Voor Nick Hoeken: 
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS
Deze geschillencommissie verloopt via P3NL, klik voor informatie

Voor Josette van Luytelaar:
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Voor Monique Peters:
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. (NIBIG)
Als Psychomotorisch Therapeut: De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
& Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Voor Renee Steinmann: 
Geschillencommissie P3NL