Tarieven 2024

Seksuoloog/Psychotraumatoloog
Monique Peters 

Seksuologische hulpverlening wordt door de zorgverzekeraars in sommige gevallen vergoed. Dit hangt af van uw (aanvullende) verzekering.
Indien de zorgverzekering niet vergoedt bedraagt het tarief per consult van 45 minuten €95,00.

Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het consult in rekening gebracht. (De zorgverzekeraar vergoedt dit niet).

Psycholoog-seksuologen
Josette van Luytelaar en Sandra Hock-Sijbers

Afhankelijk van de aard van uw klachten (nl. als er sprake is van een vermoeden van een DSM-5 stoornis en op verwijzing van uw huisarts) heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel consulten er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u per kalenderjaar eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2023 is het eigen risico €385,00 per persoon per kalenderjaar. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Indien de problematiek niet onder de vergoeding valt, is het tarief €95,00 per consult van 45 minuten bij Sandra en het NZA-tarief bij Josette. Dit laatste kan nagevraagd worden bij Josette.

Bij verhindering dient een afspraak met de (psycholoog-)seksuologen uiterlijk 48 uur van te voren te worden afgezegd.
Ook in het weekeinde kunt u het antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen.
Zegt u af binnen minder dan 48 uur of komt u niet zonder bericht, dan wordt het volledige consult bij uzelf in rekening gebracht (omdat de zorgverzekeraar dit niet vergoedt).

Arts-seksuoloog
Renee Steinmann
Op dit moment wordt de arts-seksuoloog nog niet vergoedt. 
Het tarief bedraagt €95,- per consult van 45 minuten. 
Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het consult in rekening gebracht. 

Bekkenfysiotherapeuten
Hélène Hoefnagels
Bekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt met fysiotherapie in het pakket.
U kunt op verwijzing van uw huisarts of specialist maar óók zonder verwijzing bij de bekkenfysiotherapeut terecht.
Indien u geen aanvullende verzekering heeft, wordt €47,50 per consult van 30 minuten in rekening gebracht.

Bij verhindering voor een consult bekkenfysiotherapie dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt het consult in rekening gebracht.

Consulent seksuele gezondheid 
Nick Hoeken
De consulent wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. U heeft dan ook niet een doorverwijzing nodig van uw huisarts. 
Het tarief bedraagt 75,- euro per consult van 45-60 minuten. 
Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het consult in rekening gebracht. 

Huisartsen 
Anne Vervoort
De consulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U heeft dan ook niet een doorverwijzing nodig van uw huisarts. 
Het tarief bedraagt 65,- euro per consult van 45 minuten. 
Zegt u af binnen minder dan 48 uur, dan wordt het consult in rekening gebracht. 

Disclaimer: Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend